Netværksgruppe:
Business-IT alignment

Tilmeld Se øvrige netværksgrupper

Målgruppe

 • IT-chefer og mellemledere
 • Proces owners og managers for ITIL ®processer fra Service Strategy, Service Design og Continual Service Improvement, f.eks.:
  • Business Relationship Managers
  • Service Level Managers
  • Service Delivery Managers
  • Service Managers
  • CSI Managers
 • samt andre, der fungerer som bindeled mellem IT og forretningen

Beskrivelse

Målet med Business-IT alignment er at gøre IT i stand til at understøtte forretningen i at nå forretningsmålene.  Tekniske og økonomiske eksperter er enige om, at samspil mellem forretningen og IT er fundamentalt for forretningens succes og overlevelse. Med god Business-IT alignment er IT ikke blot en god leverandør til forretningen, men en naturlig og integreret del af selve forretningen.

Nogle af de typiske udfordringer mellem forretning og IT er:

 • Manglende tillid mellem IT og forretningen
 • Utilfredshed med serviceniveauet leveret af IT
 • Manglende ejerskab i forretningen ift. digitaliseringsprojekter og it-services
 • Uklarhed over hvilke services der leveres af IT til forretningen
 • IT er ikke i stand til at forstå/oversætte forretningens krav til IT services
 • Usikkerhed om hvorvidt IT-/digitaliseringsstrategien er hensigtsmæssig
 • IT governance framework stemmer ikke overens med forretningen
 • IT understøtter ikke forretningens vision og strategi med konkrete IT-målinger på processer, værktøjer og services
 • Manglende kontrol med eksterne leverandørers indflydelse på servicekvaliteten
 • Mangelfuld Service Integration og uklarhed om hvordan leverancen sikres mellem forretning, IT og leverandør
 • ”Skygge” IT-afdelinger i forretningen

I denne erfagruppe drøfter vi ovenstående ’gaps’ mellem forretning og IT, og deltagerne kommer med egne udfordringer, som søges løst gennem erfaringsudveksling. Deltagerne beslutter i fællesskab, hvad mødernes emner skal være.

Du har mulighed for at tilmelde dig gruppen, hvis du eller din virksomhed har et medlemskab hos os. Er du endnu ikke medlem, kan du deltage gratis på første møde for at se, om det er noget for dig.

Der er ikke annonceret planlagte netværksmøder i øjeblikket
 
 

Læs også om: