Nyhed publiceret 28/08/20

Strategiske pejlemærker styrer efteruddannelsen i KOMBIT​​​​​​​

Kombit prioriterer efteruddannelse højt og afsættes årligt en portion uddannelsespenge, som den enkelte medarbejder, i samråd med sin leder, kan disponere over. Som noget nyt valgte KOMBIT i foråret 2020 at indgå et samarbejde med Westergaard om etableringen af et internt uddannelsesforløb med fokus på de strategiske pejlemærker, som Kombit bygger sine IT-services på:  ITIL® 4, SIAM™, DevOps og PRINCE2®.

At trække 80 arbejdsdage ud af produktionen er altid en udfordring, og løsningen blev en fyraftensuddannelse, hvor undervisningen var henlagt til onsdage fra kl. 17 - 21. I alt 12 moduler med hjemmearbejde mellem modulerne.

”Det har været et rigtigt spændende og udbytterigt forløb. Der var tale om et ugentligt modul med tid til fordybelse og forberedelse mellem modulerne. De daglige arbejdsopgaver var løst inden aftenens kursus og det gav ro og tilstedeværelse” siger Finn Graversen, Service Management chef i Kombit. ”Det kan selvfølgelig være en udfordring for nogle medarbejdere at afsætte en hel aften hen over flere uger til efteruddannelse, men dette er det muliges kunst og til fordel for både Kombit og medarbejdere.” fortsætter siger Finn Graversen.

Kursusmarkedet er i forandring. Mange kursister ønsker undervisning, der let kan indpasses ind arbejdsdagens krav og gøremål. ”Hos Westergaard har vi taget udfordringen op, og vi udbyder i dag vores kurser på mange måder: Som hele dage, halve dage, aften- og weekend-undervisning m.m. Som fysiske kurser eller online kurser. Vi søger mod maksimal frihed og fleksibilitet” fortæller Steen Sverker CEO hos Westergaard A/S.

”Medarbejderuddannelse bør afpasses efter virksomhedens strategiske pejlemærker, og bruges som et aktiv i både ansættelse og fastholdelse. Uddannelse skaber arbejdsglæde og medarbejdermotivation og bør være et fast punkt på alle MUS-samtaler” fortsætter Steen Sverker.

Faktabox:

Kort om KOMBIT A/S:
KOMBIT er et it-fællesskab og et projekthus med ansvar for mere end 30 store fælleskommunale softwareprojekter. KOMBIT skal sikre bedre, billigere og mere sammenhængende it-løsninger i kommunerne. KOMBIT blev etableret i 2009 med det formål at konkurrenceudsætte og genudbyde en række ældre kommunale fagløsninger. KOMBIT er ejet af KL og beskæftiger i dag godt 200 medarbejdere inden for projektledelse, it-arkitektur, implementering og forvaltning af komplekse it-løsninger. Læs mere på www.kombit.dk

Kort om ITIL®4 Foundation:
ITIL® 4 Foundation giver dig de grundlæggende forudsætninger for at arbejde med IT service management. På kurset får du en forståelse for ITIL® 4’s service management framework og koncepter, og du lærer, hvordan ITIL® understøtter moderne teknologier og måder at arbejde på.

ITIL® 4 Foundation

Kort om SIAM™:
Services indkøbes i stigende grad fra et netværk af forskellige leverandører, og i takt hermed vokser udfordringerne med at få det hele til at spille sammen. På dette kursus undervises du i sammenhængene i SIAM™, og hvordan du bærer dig ad med at holde styr på services fra mange forskellige leverandører.

SIAM™

Kort om DevOps:
Kursisterne får en solid viden, forståelse og færdighed i DevOps-begreber, -principper, -værktøjer og -praksis. Undervisningen understreger vigtigheden af kommunikation og samarbejde mellem softwareudviklere og driftsfolk, og understøtter organisationer i sin digitale transformationsrejse.

DevOps