DevOps

DevOps er en sammentrækning, der forener softwareudvikling (Dev) og IT Operations (Ops). DevOps består af en række agile principper og kompetencer, som muliggør hurtige idriftsættelser, og som skaber en kultur der bygger på løbende feedback og eksperimenter.

Et vigtigt princip er størst mulig automatisering af systemintegration, test, release og deployment. Målet er korte udviklingscykler, høj idriftsættelsesfrekvens og produkter, der løbende afstemmes med forretningens behov.

Westergaard har valgt DASAs certificeringsprogram, og vi udbyder de kurser, som er relevante i det danske marked. Herunder ser du det samlede program:

The DASA DevOps Certification Scheme

DevOps Fundamentals er udgangspunktet for alle, som arbejder i et DevOps team. Bedre workflows og hurtigere deployments starter med en fundamental forståelse af DevOps.

DevOps Fundamentals weekendkursus fører deltagerne igennem de bærende principper, koncepter og begreber i Agile DevOps, og alle 12 nøglekompetencer bliver dækket. 

DevOps Product Owner giver et indgående kendskab til de arbejdsopgaver og forhold, som en Product Owner skal kende til, og det giver indblik i de agile metoder og koncepter, som er i spil i en DevOps sammenhæng.

DevOps Professional Enable and Scale gør systemudviklere og driftsfolk i stand til at bruge DevOps principper og kompetencer i praksis.

The Phoenix Project er et simulationsspil, som giver deltagerne mulighed for i praksis at afprøve den agile, teambaserede arbejdsform.

 
Læs mere om de enkelte kurser her

 

DevOps bygger på 6 centrale principper:

  1. Kundevendte handlinger
  2. Design og byg med slutproduktet for øje
  3. End-to-end ansvar
  4. Løbende forbedringer og eksperimentering
  5. Automatisering og fokus på flow
  6. Autonome teams med kompetencer til hele et produkts livscyklus

Du kan få 15% rabat ved samtidig tilmelding til to valgfrie DevOps-kurser