Service & Support Forum forside
  Her er du:   Kurser  >  Om ITIL®
 
Følg os på LinkedIn
Besøg os på Facebook
Print Kontakt
 
 

Om ITIL®

IT Infrastructure Library®

Indhold
på denne side:

Hvem har gavn af ITIL?
Hvad består ITIL af?
ITIL uddannelse
Hvorfor ITIL Best Practice?
Hvad er fordelene ved ITIL?

 

ITIL er forkortelsen for IT Infrastructure Library, som er den mest udbredte IT Best Practice i verden. ITIL er leverandøruafhængig, public domain og skalérbar, og den er i dag en de facto standard.

ITIL er baseret på mange års undersøgelser af best practice i de mest effektive IT organisationer i verden, både offentlige og private, og er udgivet og understøttet i tredje version af AXELOS.

Således er ITIL i virkeligheden ikke noget nyt, men en international standard for ”sund fornuft” inden for IT service management teori og processer.

Hvem har gavn af ITIL?

ITIL tvinger IT-organisationer til at tænke over de forskellige processer som en del af en større helhed, uanset helhedens størrelse. De fleste IT-chefer oplever i dag et stigende pres og derfor kan alle organisationer, der ønsker mindre brandslukning i hverdagen og flere ressourcer til proaktive opgaver, have gavn af ITIL processerne.

Læs mere om hvorfor IT professionelle vælger ITIL

Hvad består ITIL af?

ITIL er baseret på en såkaldt IT Service Management Lifecycle, der består af fem bøger.

Læs om ITIL Core litteraturen her

ITIL uddannelse

Westergaard tilbyder den komplette palette af uddannelser og certificeringer i ITIL – både som åbne klassekurser i København og Århus – samt som firmatilpassede kurser, hvor du kan få skræddersyet indholdet til netop dit behov.

Læs om Vejen til ITIL uddannelse her

Top

Hvorfor ITIL® Best Practice?

ITIL® er det fælles framework der

 • Skaber en fælles platform for sprogbrug og begreber
 • Definerer de nødvendige roller
 • Er med til at sikre, at fokus er på kundens ønsker og behov

Der er således mange årsager til at IT organisationer interesserer sig for ITIL® Best Practice. Nogle af de mest almindelige er:

 • IT organisationer bliver presset af forretningen - presset til at levere mere og bedre eller mere kundeorienterede ydelser.
 • IT organisationer gennemgår et skift fra at fokusere på teknik til at fokusere på service, hvor man som IT afdeling stiller services til rådighed for resten af virksomheden/organisationen.
 • Ved fusioner er der behov for en fælles platform for, hvordan arbejdet i den nye fælles organisation skal udføres. En platform, som alle parter kan forholde sig til og som er neutral.
 • I mange IT organisationer er der skel mellem de forskellige funktioner – drift, support, udvikling etc. Her er der ofte behov for at få afstemt tværgående processer, som styrer og sikrer, at ydelsen bliver leveret og til aftalt tid.
 • Roller og ansvarsområder følger ofte linieledelse eller produktansvar, og tager ikke højde for, at der er behov for tværgående ledelse af processen, uanset om arbejdet udføres i Service Desk, drift eller infrastruktur. 
 • IT organisationer skal bevise deres værdi over for forretningen - at de leverer kvalitet og gør det effektivt, ellers er der risiko for at hele eller dele af afdelingen outsources. 
 • For at en outsourcing skal kunne foregå så smidigt som muligt, er der behov for dokumentation af, hvordan IT organisationens opgaver løses, ikke kun at fokusere på hvilke opgaver, der skal løses.

Ovenstående behov og årsager kan håndteres ved at arbejde systematisk og struktureret med processer og herved bruge ITIL® Best Practice både som udgangspunkt og til at definere og styre håndteringen af de enkelte arbejdsopgaver på tværs af IT afdelingen.

Top

Hvad er fordelene ved ITIL®?

De største fordele ved ITIL omfatter:

 • Et fælles sprog – termer er fastlagt/defineret

Alle brancher har sit eget sprog, der gør, at man kommunikerer præcist og effektivt. ITIL er IT-branchens sprog og har eksisteret i over 20 år. Når man taler samme sprog og bruger en fælles terminologi, undgås ligeledes mange misforståelser i dagligdagen.

 • Afstemning med virksomhedens behov

ITIL bliver en fordel for virksomheden når IT kan besvare  virksomhedens behov med IT Service løsninger. Implementeringen af Service Portfolio Management giver IT mulighed for at forstå virksomhedens nuværende og fremtidige behov og udvikle service der adresserer dem.

 • Aftalte opnåelige Service Levels

Virksomheden og IT bliver ægte partnere når de kan enes om realistiske Service Levels, der leverer den nødvendige værdi til en acceptabel pris.

 • Forudsigelige, og konsekvente processer

Kundernes forventninger er lettere at imødekomme gennem konsekvent anvendelse af aftalte processer. ”Good practice” processer kan også hjælpe til at danne grundlag for at møde regulative bestemmelser.

 • Effektivitet i Service Leverancer

Veldefinerede processer med tydeligt dokumenterede roller og ansvar for hver aktivitet gennem brug af RACI matrix kan øge effektiviteten af processer betydeligt. Ved hjælp af kvalitets- og effektivitetsmålinger kan processer og dermed Serviceleverancer optimeres.

 • Services og processer, der kan måles og forbedres løbende

Du kan ikke styre hvad du ikke kan måle. Konsekvente, repeterbare processer kan måles, og derfor tunes for højere kvalitet og bedre effektivitet. Anvendes ITIL til at designe og drifte IT-Services, vil disse endvidere være designet til at kunne måles. Med de rette målepunkter og den rette overvågning på plads, kan IT organisationer overvåge SLA’ers og gennemføre forbedringer hvor det er nødvendigt.

Top

 

 

 

 

Roadmap

 

 

Pointsystem

 

Download ITIL V3 Overbliksplakat

 
Siden hentes. Henter siden ...
data