Apollo 13 - an ITSM Case Experience For it-afdelinger, der vil anvende ITIL Best Practice

"Houston, we have a problem"
Sådan lød det, da ilttank nummer 2 eksploderede cirka 55 timer inde i Apollo 13-missionen. Apollo 13 var en rutinemission, som næsten udviklede sig til en katastrofe.

Deltagerne i spillet bombarderes med problemer fra den virkelige Apollo 13-rumfærd og er nødt til at løse dem, for at besætningen kan komme sikkert ned.

Mange ITIL-processerne kommer i spil, og deltagerne oplever, hvordan gode processer og godt teamwork kan være altafgørende under pres.

Planlagte kurser - Dato og sted


Der er i øjeblikket ikke fastlagt datoer. Kontakt os venligst og hør, hvornår kurset afholdes igen.

Du kan også få et tilbud på et firmatilpasset kursusforløb. Ring venligst på 45 88 12 16 eller skriv til os.
 


Pris

Medlemspris: Efter aftale
Listepris: Efter aftale

Tid

Tidspunkt aftales individuelt.

 

Varighed

Internt firmakursus: 1 dag.


Kontakt os for en nærmere dialog om målet med spillet i din organisation, varighed, indhold og pris.

Formål

Apollo 13 blev opsendt i 1970 for at foretage videnskabelige eksperimenter på månens overflade. 55 timer efter starten eksploderede en ilttank, og rumfærden forvandledes til en redningsaktion, hvor Mission Control Center i Houston spillede en central rolle som bindeled mellem astronauter og teknikere. For at redningsaktionen skulle lykkes, var det nødvendigt at mennesker, processer, og værktøjer fungerede optimalt

I Apollo 13 simulationsspillet bemander spillets deltagere Mission Control Center, og de bombarderes med problemer fra den virkelige rumfærd. Problemer, som skal løses effektivt og korrekt, for at besætningen kan komme sikkert ned. Alle ITIL processerne kommer i spil, og deltagerne oplever vigtigheden af gode processer og godt teamwork under udfordrende og realistiske omstændigheder. Læs mere om simulationsspillet. 

Apollo 13 – an ITIL case experience™, er et instrument for at lære. Det kan bl.a. bruges til at:

 • skabe indsigt i ITIL processernes funktioner og sammenhænge
 • skabe forståelse for værdien af at have strukturerede arbejdsprocesser
 • afprøve virksomhedens egne ITIL processer i et live-miljø
 • sætte fokus på udvalgte ITIL discipliner
 • identificere de ITIL discipliner, hvor man kan opnå de største forbedringer
 • udvikle samarbejdet i IT-afdelingen
 • træne medarbejderne i deres ITIL roller

På kurset er formålet at give deltagerne et underholdende og udfordrende overblik over ITIL disciplinerne. Kurset kombinerer undervisning og spil, og man får som deltager med det samme mulighed for at afprøve ITIL teorien under meget realistiske former.

Deltagere

Kurset henvender sig til IT ledelse og medarbejdere.

Forudsætninger

Ingen.

Form

Spillet afvikles over 4 runder:

 1. Build and launch - hvor raketten konfigureres, bygges og affyres
 2. Earth orbit & lunar approach - hvor besætning og Mission Control Center håndterer incidents og løser problemer - og hvor ilttanken eksploderer!
 3. Transearth coast - den lange rejse hjem, hvor ilt og strøm skal holde hele vejen, og hvor kursen skal justeres
 4. Re-entry and splashdown - hvor CO2 forgiftning truer, og hvor hastigheden skal øges for at ramme jorden.