Gaming: Grab@Pizza™ Business-IT alignment i praksis

Hvad sker der, når forretningen beslutter sig for et projekt, der involverer it-afdelingen?

IT oplever ofte at skulle gennemføre ændringer med begrænsede ressourcer og under tidspres.

Kravene kommer fra mange forskellige sider og er ikke koordinerede, hvilket skaber risiko for fejl og løsninger, der gør mere skade end gavn.

I Grab@Pizza lærer du, hvordan I kan håndtere de mange modstridende behov, og I vil på egen krop mærke effekten af et godt samarbejde mellem it-afdelingen og forretningen.

Tid og sted


Dette arrangement har ikke planlagte datoer, men vi afholder det, når der er tilstrækkeligt mange, der ønsker det. Du kan tilkendegive din interesse ved at give os din mailadresse herunder.

Dit team kører IT-afdelingen i en af verdens største pizza-virksomheder. Din opgave bliver at understøtte forretningen med fremragende IT produkter og serviceydelser.
IT spiller en afgørende rolle for, at virksomheden kan nå sine strategiske mål. Din udfordring bliver at organisere din IT-afdeling, så virksomheden kan nå sine målsætninger: At sænke driftsomkostningerne, øge omsætningen og øge kundernes tilfredshed og loyalitet.

Med Grab@Pizza™ kan I på egen krop prøve roller, ansvar, teori, processer og konkret implementering, inden I prøver kræfter med et rigtigt forretningsprojekt.
I vil opleve de samme udfordringer som i det virkelige liv - og forhåbentlig lidt flere! Oplevelserne vil styrke jeres organisation til at kunne håndtere forretningens projekter endnu bedre i fremtiden. En forretningssimulation giver jer ydermere en bedre og dybere forståelse for IT service management end teoretisk uddannelse.

Grab@Pizza™ lærer deltagerne at kunne:

  • Levere aftalte IT services med begrænsede ressourcer
  • Minimere IT udgifterne ved optimering af processer, teknologi og medarbejdere inden for IT service management
  • Få det bedste ud af jeres leverandører
  • Prioritere IT investeringer og arbejdsbyrde i form af vedligeholdelse, support og innovation samt udvikling.
  • Oversætte markedskrav til den ønskede IT service
  • Minimere potentielle forretningsmæssige risici i forhold til tilgængelighed, kapacitet og sikkerhed i IT service
  • Realisere og demonstrere værdi over for forretningen

I organiseres i teams, der repræsenterer både IT og forretningen. Ligesom i virkeligheden kommer I til at afstemme forventninger leverancer - og vil skulle prioritere jeres indsatsområder, til trods for, at I har forskellige vinkler på kunder, processer og teknologi.

I kommer til at mærke alle disse ting på egen krop, og dagen er derfor bygget op omkring praktiske oplevelser - uden lange slideshows!

Kurset henvender sig til medarbejdere med ansvar inden for IT- eller markedsafdelinger, som effektivt har brug for at afstemme IT-services med de forretningsmæssige beslutninger.

Grab@Pizza kan spilles af it-afdelingen alene eller af it-afdelingen sammen med forretningen.

Pris

Medlemspris: Efter aftale
Listepris: Efter aftale

Tid

Tidspunkt aftales individuelt.

Varighed

Workshoppen afvikles over 6-8 timer.

Kontakt os for en nærmere dialog om målet med spillet i din organisation, varighed, indhold og pris på mail eller på tlf. 45881216

Gå til kursusoversigten