ITIL® Foundation 2011 Her starter din ITIL-uddannelse

På ITIL Foundation 2011 lærer du din grundlæggende it service management ABC. Et fælles sprog, som anvendes af alle, der skal arbejde professionelt med ITIL.

Du får den grundlæggende viden om ITIL, som gør dig i stand til at bidrage til udviklingen af processerne i din afdeling. Kurset kan afsluttes med den internationale certificering ITIL Foundation Certificate in IT Service Management.

Alle vore ITIL kurser følger seneste syllabus (pensumoversigt). 

Tid og sted


Dette arrangement har ikke planlagte datoer, men vi afholder det, når der er tilstrækkeligt mange, der ønsker det. Du kan tilkendegive din interesse ved at give os din mailadresse herunder.

Formålet med kurset er at give deltagerne viden om ITIL’s begreber, struktur og basale koncepter.

Kurset bygger på en vekselvirkning mellem teori, opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisning, kursusmaterialer samt eksamen er på dansk.

Kurset er desuden meget intensivt, og deltagerne skal afsætte tid til hjemmearbejde under kurset.

ITIL Foundation 2011 på engelsk

Kurset kan også holdes på engelsk både som åbent kursus og som internt firmakursus. Læs beskrivelsen her. Se i kursuskalenderen eller ring og spørg os på 45 88 12 16.

ITIL Foundation firmakursus – nu med Apollo 13

På ITIL Foundation-kurset træder du indenfor i ITIL’s procesverden, og du får adgang til et globalt IT service management sprog.

På vores firmakurser har du nu mulighed for at udskifte den traditionelle procesintroduktion med et halvdags Apollo 13 spil. En sjov og anderledes måde at lære på.

"Houston, we have a problem". Sådan lød det, da ilttank nummer 2 eksploderede cirka 55 timer inde i Apollo 13-missionen i april 1970. Kursisterne bombarderes i spillet med problemer fra den virkelige rumfærd. Alle ITIL-processer kommer i spil, og deltagerne oplever, hvordan processerne er forskellen på succes og fiasko.

Pris er ingen hindring - det er samme pris med eller uden Apollo13.

Kurset henvender sig til IT professionelle medarbejdere og chefer.

Efter afsluttet kursus vil deltagerne bl.a. kunne:

  • Forstå og forklare ITIL’s servicekoncept
  • Forstå Service Lifecycle og forklare mål og forretningsværdi for hver fase i livscyklen
  • Redegøre for ITIL’s begreber, principper og modeller
  • Redegøre for mål, omfang og roller i 5 hovedprocesser og mål, koncepter og roller i 15 af de resterende processer.
  • Forklare Service Deskens rolle og mål.
  • Beskrive nogle generiske krav til understøttende Service Management teknologi

Deltagerne skal have en generel viden om IT og forståelse for deres egen forretning.

Fra 1.11.2019 er eksamen obligatorisk og kan ikke fravælges.

Eksamen foregår på kursets sidste dag. Det er en multiple-choice opgave med 40 spørgsmål.Varighed 1 time og beståelseskriterie: 65%

Ved beståelse opnår du ITIL Foundation Certificate.

Bemærk: Eksamen er elektronisk. Husk derfor at medbringe en laptop. Du kan ikke anvende tablet/iPad.
Læs mere om elektronisk eksamen og krav til din PC her

Re-eksamen
Har du behov for at deltage på en re-eksamen, kan du tilmelde dig her.

Pris

Medlemspris: kr. 7.800*
Listepris: kr. 8.700
Eksamen: kr. 1.950

½ pris på ITIL Foundation ved samtidig tilmelding til et ITIL Lifecycle eller ITIL Capability kursus.

*Medlemspriserne forudsætter et medlemskab i Westergaard.
Alle priser er ekskl. moms

Tid

Kurset er et dagsarrangement og der undervises fra kl. 9.00 - 17.00.

Varighed

3 dage

Gå til kursusoversigten