Major Incident Management Lær at styre gennem major incidents

Major Incident Management er krisestyring, teamledelse, struktureret kommunikation og accelereret fremdrift. En generalstab, der løbende forsyner alle aktører og interessenter med den ledelse og information, der er behov for, for at være maksimalt effektiv.

Dette kursus giver dig konkrete redskaber og inspiration til at flytte problemløsningen fra øvelokalet til slagmarken ... ”warroom” i praksis!

På kurset lærer du at implementere major incident management processen samt udfylde rollen som major incident manager. Du lærer best practice for major incident management/situation management, og afprøver processen på egen krop i en war-room case.

Kurset bygger på en vekselvirkning mellem teori, opgaveløsning og casebaseret gruppearbejde. Undervisningen foregår på dansk med danske materialer. Der vil være praktiske øvelser (war room training), så deltagerne får øvet aktiviteterne i løbet af et major incident.

Tid og sted


4. - 5.5.2020
Westergaard A/S / Virtuel klasse


Gennem oplæg, diskussioner og praktiske øvelser skabes en sammenhæng mellem teori og praksis. Kurset er meget aktiverende, og der lægges vægt på, at deltagerne kommer hjem med konkrete værktøjer, som kan bruges i det daglige arbejde.

Undervisning samt kursusmaterialer og eksamen er på dansk.

Kurset henvender sig til nuværende og kommende major incident managers samt ledere og IT professionelle, som indgår i den daglige fejlløsning. Kort sagt IT personale som involveres – eller kan blive involveret – i forbindelse med major incidents.

Efter afsluttet kursus vil du bl.a. kunne:

  • Definere, hvad et major incident er, og hvad der igangsætter processen
  • Designe en major incident management process med aktivitetsbeskrivelser
  • Definere KPI’er og udføre rapportering under og efter major incident
  • Udarbejde relevante kommunikationsværktøjer i forbindelse med major incidents
  • Udarbejde rolle-/ansvarsbeskrivelse for en major incident manager
  • Udarbejde nødvendige styringsdokumenter til major incident management processen, herunder templates for kommunikation samt etablering aktionsplan og opfølgning på aktiviteter
  • Definere en proces policy til overordnet styring af major incident management processen
  • Facilitere et major incident review

Der er ingen formelle forudsætninger for kurset, men det forventes, at du har en generel viden om IT og forståelse for deres egen forretning i major incident.

Du kan blive certificeret gennem en eksamen af 30 minutters varighed. Eksamen foregår på kursets sidste dag og er en multiple-choice opgave med 20 spørgsmål på dansk. Beståelseskriterie: 65%.

Re-eksamen

Har du behov for at deltage på en re-eksamen, kan du tilmelde dig her.

Pris

Medlemspris: kr. 7.110*
Listepris: kr. 7.900
Eksamen: kr. 1.350

*Medlemspriserne forudsætter et medlemskab i Westergaard.
Alle priser er ekskl. moms

Tid

Kurset er et dagkursus med undervisning fra kl. 9.00 – 17.00 begge dage. Eksamen afholdes den sidste halve time på dag 2.

Varighed

2 dage

Gå til kursusoversigten