MarsLander® For IT-afdelinger, der ønsker at øge hastighed og kvalitet og skabe værdi for forretningen.

For at opfylde kundernes krav til værdiskabende IT-services, skal IT kunne reagere hurtigt på nye forretningskrav og levere hurtige, sikre og stabile IT-løsninger. Det er ikke altid til at forudsige alt, man må ofte opfinde løsninger på nye situationer undervejs, og det gælder om at opbygge partnerskaber med sine leverandører, så de er velintegreret i den samlede løsning.

Sådan er det også ude i rummet. Missionen er at bringe et MarsLander-fartøj til Mars, hvor det skal indsamle og sende store mængder data tilbage til Jorden. Der skal udvikles software til en mission af hidtil uset kompleksitet og omfang, og der skal tages højde for alle eventualiteter – også det, der var umuligt at forudse.

Det team, der skal styre MarsLander-missionen, må tage alle kneb i brug for at sikre afstemning mellem øvrige teams og eksterne leverandører, sikre at hardware og software er på plads og kan samarbejde, og hurtigt og sikkert at håndtere ændrede krav undervejs.

Planlagte kurser - Dato og sted


Der er i øjeblikket ikke fastlagt datoer. Kontakt os venligst og hør, hvornår kurset afholdes igen.

Du kan også få et tilbud på et firmatilpasset kursusforløb. Ring venligst på 45 88 12 16 eller skriv til os.
 


Pris

Medlemspris: Efter aftale
Listepris: Efter aftale

Tid

Tidspunkt aftales individuelt.

Varighed

Internt firmakursus: 1 dag.

Kontakt os for en nærmere dialog om målet med spillet i din organisation, varighed, indhold og pris

Formål

Spillet handler om at udforske, hvordan IT-afdelingen kan indrette sig efter agile principper og skabe øget forandringsparathed gennem at:

 • skabe og understøtte high performing teams
 • visualisere igangværende arbejde ved hjælp af kanban-tavler
 • øge flow i igangværende arbejde og nedbringe uplanlagt arbejde
 • integrere leverandører og øvrige eksterne interessenter i sine serviceudbud
 • skabe tættere samarbejde med udvikling og øvrige interne interessenter
 • skabe en løbende forbedringskultur
 • skabe en fleksibel, hurtigreagerende organisation
 • øge kundefokus og -inddragelse
 • øge kunde- og medarbejderglæde

Deltagere

Kurset henvender sig til ledelse og medarbejdere i alle former for serviceorganisationer, herunder særligt på IT-området.

Forudsætninger

Der er ingen formelle forudsætninger, men et generelt kendskab til (IT) service management er en fordel.

Form

Spillet afvikles over 4 runder:

 1. Prepare the mission - hvor teamet udarbejder en kravspecifikation og udvikler software til rumfartøjet
 2. Launch and Hardy IV encounter - hvor rumfartøjet sendes i kredsløb om Jorden og på kurs mod kometen Hardy IV - og hvor der sker ændringer undervejs
 3. Heading to Mars - hvor teamet må gøre brug af en række teknikker og leverandører for at leve op til de ændrede krav fra kunden
 4. Exploring the landscape of Mars - hvor MarsLander-fartøjet lander på Mars og skal indsamle data