Service & Support Forum forside
  Her er du:   Kurser  >  Projektledelse
 
Følg os på LinkedIn
Besøg os på Facebook
Print Kontakt
 
 

Projektledelse

Indhold på denne side:

PRINCE2 består af
Målgruppe
Forudsætninger
Generelle fordele ved PRINCE2
PRINCE2 for ledere
PRINCE2s opbygning
PRINCE2 uddannelsen

Få styr på dine projekter fra start til slut

På vores projektledelseskurser lærer du at planlægge og styre et projekt, så det bliver færdigt til tiden, til prisen og i den aftalte kvalitet.

PRINCE2 er en internationalt anerkendt og certificerende projektstyringsmetode, hvor du får konkrete redskaber og et fælles sprog for projektprofessionelle fra start til slut.

Vi bruger danske kursusmaterialer, og vores instruktører er i en liga for sig. Det er måske derfor, vi har en rigtig høj pass rate på næsten 100 %.

PRINCE2 består af

En sammenhængende procesmodel, som omfatter alle aspekter i et projekt fra idé til opstart og initiering over udførelse til afslutning.
En planlægningsmodel, hvor projektet opdeles i overskuelige faser for detailplanlægning, således at organisationens ledelse løbende kan sikre sig at projektets resultat vil understøtte forretningsplanen og opnå den definerede kvalitet.

Metoden har også indbygget gennemgående temaer for:

 • Forretningsbegrundelse - sikring af at projektet er levedygtigt.
 • Projektorganisation – klar placering af ansvar og kompetencer.
 • Kvalitetsstyring – planlægning og kontrol af kvaliteten af projektets output.
 • Planlægning - styring af hvad projektet skal levere samt hvordan.
 • Risikostyring – risici identificeres, analyseres, estimeres og styres løbende gennem hele projektet.
 • Ændrings- og konfigurationsstyring – ændringer dokumenteres og godkendes for optimal kvalitet af projektets resultat.
 • Styringselementer - styring af projektets præstationsmål.

Målgruppe

PRINCE2 involverer alle projektinteressenter, f.eks. projektleder, projektdeltager, styregruppedeltager og organisationens ledelse (se fordelene for ledere længere nede).

Forudsætninger

PRINCE2 anvender organisationens eksisterende forretningsgange, systemer og værktøjer, og indeholder derfor ikke specifikke værktøjer, som f.eks. MS-Project el. lign. Således er der ingen praktiske forudsætninger for implementering af PRINCE2 projektmetoden. Projektledere og organisationens ledelse kan dog med fordel uddanne sig i projektmetoden…

Generelle fordele ved PRINCE2

Indførelse af PRINCE2 som projektstyringsmetode i en organisation medfører store forretningsmæssige fordele. De vigtigste er:

 • Øget værdi af projektets resultat, gennem målrettet styring af kvaliteten.
 • Øget effektivitet af projektets ressourcer gennem anvendelse af en fælles terminologi, metode og målrettet styring af tid og omkostninger.
 • Optimal anvendelse af organisationens ledelse gennem afvigelsesrapportering og autorisation af projektets faser.
 • Samme metode i såvel små som store projekter, da PRINCE2 er en skalerbar metode, hvor det formelle niveau tilpasses det enkelte projekt.

PRINCE2 for ledere

PRINCE2 støtter ledere i at:

 • Gennemføre en styret start af projektet gennem etablering af et kommissorium, som er en forudsætning for start af et projekt.
 • Bruge en defineret struktur for delegering, bemyndigelse og kommunikation.
 • Opdele projektet i styrbare faser med henblik på mere detaljeret planlægning.
 • Sikre ledelsens opbakning i form af tildeling af ressourcer, idet dette indgår i enhver tilladelse til at fortsætte.
 • Udarbejde ledelsesrapportering.
 • Holde antal og omfang af møder med ledelse og interessenter på et minimum – således at de vitale punkter i projektet bevares i fokus.

De, der direkte involveres i anvendelsen af et projekts resultater, har mulighed for at deltage i projektets beslutningsproces, være fuldt informeret om den daglige fremdrift, i det omfang det er relevant, samt fastlægge kvalitetstjek undervejs, således at alle krav bliver opfyldt. Fordi PRINCE2 anvender "afvigelsesstyring", holdes selve ledelsen dog fuldt informeret om projektstatus uden at behøve at deltage i regelmæssige, tidskrævende møder.

Top

PRINCE2® opbygning

PRINCE2 opbygning - Klik for at forstørre

PRINCE2's struktur 

PRINCE2 består af en række principper, temaer og processer, der i samspil giver en struktureret styring og ledelse af projekter. 

 

PRINCE2 struktur

© Crown copyright 2009 Reproduced under licence from OGC

Top

PRINCE2® - uddannelsen

PRINCE2 Agile   PRINCE2 Practitioner

PRINCE2 Foundation

PRINCE2 Total leading safe

Challenge of Egypt

PRINCE2 Overblik

PRINCE2-uddannelsen er en internationalt anerkendt projektmetodeuddannelse i to faser:

 1. PRINCE2 Foundation
 2. PRINCE2 Practitioner

Uddannelsen er projektfaglig metodetræning, hvis mål er at udvikle kundens nuværende projektorganisation til en PRINCE2-baseret projektorganisation.

PRINCE2 Overblik kursus

På blot 1 dag kan du få overblik over PRINCE2’s processer og komponenter, og få indblik i metoden og dens fordele. Kurset gennemgår PRINCE2’s processer og komponenter, og bygger på en kombination af præsentation og dialog.

Gå til kursusbeskrivelse og tilmelding

PRINCE2 Foundation kursus

Vi kan tilbyde PRINCE2 Foundation på dansk på kun 3 dage. Kurset giver dig kendskab til PRINCE2-begreber og metoder. PRINCE2 Foundation gennemføres som klasseundervisning og tilbydes både som åbne og firmatilpassede kurser. Kurset afsluttes med en Foundation eksamen.

Gå til kursusbeskrivelse og tilmelding

PRINCE2 Practitioner kursus

Efter bestået Foundation-eksamen kan du deltage i et 2 dages Practitioner kursus, som giver dig dybere forståelse for PRINCE2-metoden. Efter bestået eksamen kan du planlægge og styre komplekse projekter, og opnår i øvrigt ret til at anvende titlen "Registered PRINCE2® Practitioner".

PRINCE2 Agile Practitioner kursus

hvordan man med PRINCE2 som fundamentet kan levere den projektledelse, der gør agil udvikling mulig. Efter bestået eksamen vil du forstå, hvornår agil projektledelse med fordel kan tages i anvendelse og kunne anvende PRINCE2 modellen i en agil sammenhæng.

PRINCE2 Total kursus

Spar tid og penge på din PRINCE2 uddannelse! Kombinerer du Foundation og Practitioner i vores intensive Total-forløb, kan du på kun 5 dage opnå den højeste certificering inden for PRINCE2. Ved bestået Foundation og Practitioner eksamener opnås retten til at anvende titlen Certified PRINCE2® Practitioner.

Gå til kursusbeskrivelse og tilmelding

Eksamen

PRINCE2-kurserne kan afsluttes med de personlige, internationalt anerkendte eksamener, der giver dig papir på dine kompetencer. Foundation eksamen er en 1-times multiple-choice eksamen, mens Practitioner og Agile eksaminerne er på 2½ time. Vi holder eksamen i direkte forlængelse af kurset, så du har optimale muligheder for at bestå. Sammen med gode materialer og dygtige instruktører giver dette en beståelsesprocent, der ligger meget tæt på 100!

Re-registration PRINCE2

Din PRINCE2 eksamen udløber aldrig, men for at bibeholde titlen PRINCE2 Registered Practitioner, skal du hvert 5. år gennemføre en PRINCE2 re-registration exam.

En re-registration eksamen er en 1-times multiple-choice eksamen.

Kontakt os for yderligere oplysninger og tilmelding til eksamen.

Projektstyring - simulationsspil - The Challenge of Egypt

Med simulationsspillet The Challenge of Egypt, konfronteres deltagerne med alle væsentlige aspekter af projektstyring, ved at skulle bygge den gamle Keops pyramide. Med simulationsspillet får du redskaber til både at afprøve, vurdere og forbedre din projektorganisation - og kan med resultaterne gå hjem og implementere dine, faglige og organisatoriske forbedringstiltag med det samme!

Læs mere om The Challenge of Egypt

 

Top

 
En skalerbar opbygning...

PRINCE2 projektmodellen er udviklet til ledelse af alle typer/størrelser af projekter. Metoden har stor branche-
spredning og uddannelse inden for PRINCE2 tilbydes på flere måder og på flere forskellige niveauer.


Se hvilken uddannelse der passer til din organisations behov...

 

PRINCE2 plakat til dig

PRINCE2 Procesmodel

Workshop baseret på PRINCE2

PRINCE2 Workshop

Akkrediteret kursusorganisation

PRINCE2 uddannelse

Produktblad - PRINCE2 Kurser

Hent produktblad om PRINCE2 kurser

Siden hentes. Henter siden ...
data