Bemærk, at fysiske klassekurser konverteres til onlineundervisning, hvis Corona-situationen kræver det. Har du tilmeldt dig et fysisk kursus hos os, kan du derfor regne med, at det ikke bliver aflyst med Corona-situationen som begrundelse.

Troubleshooting

Hvis man vil have stabil drift, skal man løse problemer. Mange problemer er enkle at løse. De kan spores tilbage til en defekt komponent eller en programfejl, og når fejlen er rettet, er problemet løst.

IT-løsninger er ofte sammensat af mange elementer. En kompleks applikation, der er skruet ned i en kompleks serverplatform og infrastruktur og med integrationer i alle retninger. En fejl kan befinde sig hvor som helst, og i den situation er der brug for struktureret fejlsøgning.

 
Bliv troubleshooting specialist på ét af disse kurser

Struktureret Problemløsning og Kepner Tregoe Troubleshooting Foundation
underviser og træner dig i gennemprøvede, strukturerede problemløsningsmetoder. Med disse metoder finder du problemets root cause, og du baner vejen for effektive løsninger.

Major Incident Management
Dette kursus lærer dig krisestyring, teamledelse, struktureret kommunikation og accelereret fremdrift. Det gør dig i stand til at agere i rollen som Situation – eller Major Incident Manager.
 

Kepner Tregoe-metoden har sit udspring i USA, og den blev bl.a. brugt til at løse de problemer, der opstod i det amerikanske måneprogram. Westergaard er akkrediteret Kepner Tregoe partner, og vi kan undervise, rådgive og vejlede kunder, som ønsker at bruge metoden i deres virksomhed.