Persondatapolitik

Vi indsamler kun almindelige, ikke-følsomme persondata.

Vi indsamler persondata til konkrete formål, f.eks. for at kunne:

  • Levere de produkter eller ydelser, du bestiller
  • Besvare dine forespørgsler vedr. leverede produkter eller ydelser
  • Informere om vores produkter og ydelser
  • Opfylde lovkrav

Vi indsamler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de konkrete formål, og vi opdaterer dem løbende.

Vi sletter dine data, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var årsagen til vores indsamling.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine data, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Dit samtykke er frivilligt, og du kan trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Vi videregiver som hovedregel ikke persondata, og hvis vi gør det, vil vi indhente dit samtykke. Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Sikkerhed

Vi har vedtaget interne regler, der beskytter dine data mod tilintetgørelse, fortabelse, ændring, uautoriseret offentliggørelse eller uvedkommendes adgang.

Vi anvender cookies på websitet. Se cookie-deklaration.

Dine rettigheder

  • Du har ret til at få oplyst, hvilke data vi har indsamlet om dig, og hvad vi anvender dem til.
  • Du har ret til at få unøjagtige data rettet eller slettet.
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.
  • Du har ret til at overføre dine data hos os til en anden tjenesteudbyder.