Proces plugins

Med Westergaards proces plugin koncept er vi gået skridtet videre. En proces plugin er en app, som man lægger på sit service management system. Den er en digitalisering af procespakken, som kommer til syne i service management systemet. Systemet bliver processtyrende og -støttende, og det guider nu medarbejderne igennem komplekse processer som f.eks. ændringsstyring og troubleshooting.

Herunder viser vi et eksempel på en digitaliseret Change management proces, som i eksemplet er nået til assessment-fasen.

Change management proces - assessment-fasen
Eksempel på en digitaliseret Change management proces, som i er nået til assessment-fasen

Hvis processer skal leve

IT service management processer, der kun eksisterer på papir, er svære at holde i live, og jo flere, der skal arbejde i dem, des værre bliver det. Med et godt IT service management system kan du ændre på det – digitale processer er kodeordet.

Man digitaliserer de komplekse processer først. Change mgmt. processen er et godt eksempel. En veldokumenteret RFC er starten, og herefter handler det om en styret proces, hvor datagrundlaget først kvalificeres og siden vurderes af rette vedkommende, hvorefter RFC'en godkendes på det korrekte autorisationsniveau. Den proces kan være svær at "håndholde" uden fejl. Samme udfordring har man på en række andre komplekse processer som f.eks. Release mgmt., Deployment mgmt. og Problem mgmt.

Westergaard har løst problemet med sit Process plugin-koncept, som p.t. er implementeret på en ServiceNow-platform. Med en process plugin er det IT service management-systemet, der "husker" processen, og som medarbejder kan man bruge al sin energi på den faglige opgave. Til ServiceNow-platformen findes en række ready-to-go plugins, f.eks.:

  1. Change mgmt. proces
  2. Release mgmt. proces
  3. Deployment mgmt. proces
  4. Problem mgmt. proces
  5. Process connector – bygger procesbroer til 3. parts systemer
  6. Portal design – lækkert out-of-the-box design
  7. Portal communications hub – samler al ind- og udgående sagskommunikation på ét sted
  8. Task planner – prædefinerer komplekse, manuelle eller automatiske opgaveforløb, f.eks. deployments

Plugins er lette at installere, de fungerer out-of-the-box, og de er fuldt konfigurerbare.

Læs mere her: