Service & Support Forum forside
  Her er du:   Rådgivning  >  Modenhedsmåling
 
Følg os på LinkedIn
Besøg os på Facebook
Print Kontakt
 
 

Modenhedsmåling

- er du på det ønskede modenhedsniveau?

Med en modenhedsmåling synliggør du din modenhed på konkrete procesområder, og du får et klart billede af, hvor der er plads til forbedring. Vi tilbyder to metoder, TIPA og ISO20000, som enten viser i hvor høj grad du opfylder de gældende ITIL® best practice- anbefalinger eller ISO20000 krav.

En GAP-analyse kan anvendes som en forfase til en proces modenhedsmåling. En modenhedsmåling er ressourcekrævende, og det lønner sig ofte at reducere målingens scope til udvalgte processer.

TIPA for ITIL

Med TIPA® kan du på hurtigt, effektivt og meget struktureret får et billede af din IT-afdelings ITIL procesmodenhed. Bliver processerne brugt, og tilfører de værdi? Bliver processernes performance overvåget og rapporteret? Sker der en løbende udvikling af processerne frem mod stadig større værdi for den forretning, de skal understøtte?

TIPA er en forkortelse af ”Tudor IT Process Assessment”. TIPA er en internationalt anerkendt metode for måling af procesmodenhed, og den er et glimrende udgangspunkt for procesforbedringer. TIPA kombinerer ISO / IEC 15504, som er en international standard for procesmåling, med ITIL, som er en international best practice for IT service management.

TIPA for ITIL

TIPA for ITIL er resultatet af mere end syv års forskning på CRP Henri Tudor. TIPA for ITIL er en leverandør-neutral og struktureret ramme for måling af procesmodenhed. Den giver et objektivt og struktureret billede af det nuværende modenhedsniveau, og den hjælper IT-organisationen med at:

  • Identificere sine styrker, svagheder og forbedringsområder
  • Sætte mål for forbedringstiltag
  • Overvåge fremskridt og demonstrere berettigelsen af forbedringstiltag

Westergaard er akkrediteret leverandør af TIPA modenhedsmålinger. Westergaards konsulenter mestrer TIPA metoden, de er certificeret på allerhøjeste ITIL-niveau, og de har meget stor erfaring fra mange danske og udenlandske IT-afdelinger.

ISO20000

ISO20000 måling bygger på standardens kravliste, og den måler systematisk på alle krav. En ISO20000 måling har fokus på finde evidens for, at processerne lever i organisationen.

Som du kan se på illustrationen, viser en lav score i målingen, hvor din serviceorganisationen kan forbedre sig.

Benchmarking model

Figur: Et ISO20000 resultat i grafisk form. Hver proces er scoret på en skala fra 0 – 5.
 
 
Kontakt

Ring venligst på 45 88 12 16
eller skriv til info@westergaard.dk
og hør, hvordan du får en
modenhedsanalyse. 

 
Siden hentes. Henter siden ...
data