Proces-sundhedscheck

Et proces-sundhedscheck er en metode til kortlægning af kvaliteten af IT service management procespraksis. Styrker og svagheder identificeres og kortlægges op imod best practice.

Et sundhedscheck kan gennemføres med et par dages dataindsamling efterfulgt af analyse og udarbejdelse af en rapport med anbefalinger. Det afsluttes typisk med en præsentation, hvor Westergaards konsulenter præsenterer og drøfter analysens resultater med ledelse og eventuelt udvalgte medarbejdere.

Metoden tilpasses den enkelte kunde, og den består af:

  • Indsamling og gennemgang af dokumenter, som er grundlaget for afdækning af procesmodenhed
  • Interviews med relevante interessenter, for at afdække modenhed, procesanvendelse og evt. proces compliance
  • Rapport, der sammenfatter observationer, anbefalinger og forbedringspotentialer

Anbefalinger og forbedringspotentialer

Anbefalingerne kan sætte fokus på såvel forbedringer som fastholdelse af nuværende praksis, og de præsenteres, således at den primære fokus fremgår:

  • Organisation og mennesker – f.eks. vedr. organisering, roller og ansvar, kompetenceudvikling m.m.
  • Value streams og processer – f.eks. vedr. procesforbedringer
  • Partnere og leverandører – f.eks. vedr. optimering af partner- og leverandørstyringen
  • Information og teknologi – f.eks. vedrørende valg og anvendelse af ITSM værktøjer
     

Kontakt

Ring venligst på 45 88 12 16
eller skriv til info@westergaard.dk
og hør, hvordan du får et proces-sundhedscheck

Læs mere her