Projektledelse

IT-projekter er ”bløde” projekter forstået på den måde, at de er svære at kvantificere og kvalificere. I modsætning til f.eks. bygge- og anlægsbranchen, hvor alt kan måles og vejes, har man i IT-projekter ofte med leverancer at gøre, som dels afhænger af øjet, der ser, dels ændrer sig over tid.

Westergaards konsulenter en vant til at lede IT-projekter, og de er skolet i PRINCE2®’s procesorienterede måde at arbejde på. Det handler om produktbaseret nedbrydning, specifikation, estimering og bemanding, og, når projektet ruller, om at monitorere og håndtere mange aktiviteters fremdrift og performance i forhold til leverancer, tidsforbrug og tidsplan.

På det organisatoriske plan skal styregruppe og interessenter håndteres og passes, og Westergaard bidrager med sin erfaring fra mange IT-afdelinger og mange projekter.

På figuren herunder ses PRINCE2’s projektmodel, som illustrerer et projekts faser og faseovergange, og som ligger i den værktøjskasse, Westergaards konsulenter arbejder med som projektledere.

Projektmodel

 


 

 

 

 

 

Figur: PRINCE2 procesmodellen

Kontakt

Ring venligst på 45 88 12 16
eller skriv til info@westergaard.dk
og hør, hvordan vi kan hjælpe dig
med projektledelse gennem PRINCE2®.

Modtag vores ugentlige nyhedsbrev om IT Service Management og få invitationer til events.


 

Her kan du købe bøger indenfor IT Service Management, projektledelse med mere

Køb bøger online
 

Gratis produktblade, brochurer, plakater og andre publikationer fra Westergaard

Download materialer
 

Tilmeld dig Westergaards medlemsforum

Bliv medlem

 

Finsensvej 80 B, 2. sal DK-2000 Frederiksberg +45 45 88 12 16 info@westergaard.dk

Kontakt os / Find vej