Projektledelse

IT-projekter er ”bløde” projekter forstået på den måde, at de er svære at kvantificere og kvalificere. I modsætning til f.eks. bygge- og anlægsbranchen, hvor alt kan måles og vejes, har man i IT-projekter ofte med leverancer at gøre, som dels afhænger af øjet, der ser, dels ændrer sig over tid.

Westergaards konsulenter en vant til at lede IT-projekter, og de er skolet i PRINCE2®’s procesorienterede måde at arbejde på. Det handler om produktbaseret nedbrydning, specifikation, estimering og bemanding, og, når projektet ruller, om at monitorere og håndtere mange aktiviteters fremdrift og performance i forhold til leverancer, tidsforbrug og tidsplan.

På det organisatoriske plan skal styregruppe og interessenter håndteres og passes, og Westergaard bidrager med sin erfaring fra mange IT-afdelinger og mange projekter.

På figuren herunder ses PRINCE2’s projektmodel, som illustrerer et projekts faser og faseovergange, og som ligger i den værktøjskasse, Westergaards konsulenter arbejder med som projektledere.
 

Projektmodel

PRINCE2 procesmodellen


Kontakt

Ring venligst på 45 88 12 16
eller skriv til info@westergaard.dk
og hør, hvordan vi kan hjælpe dig
med projektledelse gennem PRINCE2®.

Læs mere her