Strategisk planlægning

GAP-analysen er et effektivt og hurtigt redskab til strategisk planlægning.

En GAP-analyse er interaktiv, og den styres af en facilitator, en konsulent fra Westergaard, som sammen med kundens repræsentanter – ofte ledergruppen - kortlægger, prioriterer og planlægger forbedringspotentialer. GAP-analysen leverer et overblik, som danner grundlag for kundens kvalificerede beslutninger.

GAP-analysen bygger på ITIL 4’s Continual Improvement Model med vægten på faserne “What is the vision”, “Where are we now”, “Where do we want to be”.

I fasen ”How do we get there” fremlægger Westergaard efterfølgende sine observationer og anbefalinger, og Westergaard deltager ofte og gerne i en udførende rolle i det projekt, der skal realisere forbedringspotentialerne.
 

Continual-improvement-model

ITIL Continual Improvement model.
Copyright © AXELOS Limited 2018. Used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. (Figur 4.3. ITIL 4 Foundation)

 
Kontakt

Ring venligst på 45 88 12 16
eller skriv til info@westergaard.dk
og hør, hvordan du får en
GAP-analyse. 

Læs mere her